ข่าวประชาสัมพันธ์

25/08/2566 ----ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาาด 4 ตัน 6 ล้อ --

18/08/2566 ----ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เรื่องประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2566--

11/08/2566 ----ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ--

08/08/2566 --ประกาศ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เรื่อง.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป เอกสารดังแนบท้ายประกาศ--

08/08/2566 --ประกาศ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เรื่อง.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู เอกสารดังแนบท้ายประกาศ--

19/07/2566 --ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) และ ตำแหน่งพนักด้านบริหารทั่วไป--

07/07/2566 --ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ ปีการศึกษา 2566 ด้้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)--

20/06/2566 --ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)--

12/06/2566 --ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖--

18/01/2566 --ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูเรื่องประกาศผู้ชนะระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์--

23/12/2565 --ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ--

23/12/2565 --เรื่องการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์แบบออนกริด ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ --

9/12/2565 --ประกาศประชาพิจารณรายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์แบบออนกริด ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ --

6/12/2565 --ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4000 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รอบที่ 2 --

29/11/2565 --ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ครั้งที่ 2 --

08/09/2565 -- ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ --

17/08/2565 --ประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณณ์ปี 2566--


Card image cap
โครงการ Fin D we can do Season 3

ทีม NBTC We Care ของวิทยาลัยเทคนิคหนองลัวลำภูได้จัดทำโครงการ ตู้ออม เข้าร่วมการประกวดจนได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 20,000บาท

Go somewhere
Card image cap
การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU

การแข่งขันหุ่นยนต์ ABUอาชีวศึกษา รอบคัดเลือกประจำปีพุทธศักราช 2565 "พิชิตวัฎจักรหอคอย สู่แดนภารตะ"

Go somewhere
Card image cap
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู

Go somewhere

ที่อยู่: หมู่ที่ 3/102 ตำบล โพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์: 042 312 753